Dezinfekcia

Dezinfekcia je zameraná na kompletné vyhubenie mikroorganizmov v domácnostiach a iných objektoch, ktoré sú parazitmi, prenášajú choroby a negatívne vplývajú na zdravotný stav obyvateľov. Pri dezinfekcii sú používané efektívne metódy založené na fyzikálnych a chemických procesoch. Baktérie sú súčasťou každodenného života ľudí a dlhodobejšie vystavenie sa im vedie k zdravotným problémom. Dezinfekcia je teda dokonalou voľbou, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred chorobami.