Cenník

Zákazníkom vypracujeme presnú cenovú ponuku na požadované práce po obhliadke objektu či prevádzky. Orientačnú cenu vieme povedať aj telefonicky 0918 772 772.

Deratizácia

LANIRÁT Z, LANIRÁT G, LANIRÁT BLOKY (parafín), BARAKI Z, BARAKI G, BARAKI BLOKY (parafín) (váha 30 až 330g podľa druhu použitého prípravku)
0.80 - 1.50 € kus Cenová ponuka

Dezinsekcia

K-OTHRINE, MASTER 25, EMPIRE 20, RAPIDE, PESTSTOP LAMBDA 10CS, Biopren®BFS 6 EC a iné.
0.05 - 0.12 € m3 Dezinsekcia bytu postrekom 100-200 € záleží od veľkosti a zamorenia. Cenová ponuka

Dezinfekcia

Ničenie mikroorganizmov, ktoré negatívne pôsobia na zdravotný stav človeka.
0.04 - 0.12 € m3 Cenová ponuka
Používame výhradne prípravky zaradené ako nejedy!!!
Ceny sú účtované vrátane dopravy a ostatných prípravných prác.
Ceny sú konečné, nie sme platcovia DPH.